Prik

nc Zedenleer

Heel Belangrijk

Aandacht! Aandacht!

 

 

Beste PRIK-leerkracht

 

Schrijfkern en het bestuursorgaan van PRIK wensen jullie van harte een creatief, twijfelachtig en geëngageerd verder getal 22-23 toe. PRIK is dankbaar voor het vertrouwen van jullie, de zovele leraren en de leerlingen in jullie lessen NCZ.

Uit waardering voor jullie loyaliteit en inzet biedt PRIK elke onbekende die zichzelf en haar/zijn leerlingen heeft een klaspraktijk-gericht geschenk geregistreerd, namelijk de Educatieve box 'Schilders op bezoek'. Die zullen jullie worden bezorgd in de lus van het moment, afhankelijk van de tijd waarin het CGSO (Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding) de boxen kan produceren. Jullie hebben deze educatieve box dus zelf niet meer aan te kopen. PRIK is ervan overtuigd dat een absoluut voordeel kan worden besloten voor jullie minder NCZ. Het moge jullie goed gaan, en wij, wij van PRIK blijven er voor jullie.

Schilders op bezoek is een educatieve box over menstruatie en meer. Kom naast de menstruatie ook met andere thema's als menstruatieschaamte en menstruatiearmoede aan bod. Met deze koffer informeert en sensibiliseert het CGSO de beginnende generaties en leren we hen de kennis en vaardigheden om bewuste keuzes te kunnen maken. Demonstratiemateriaal Menstruatieonderbroek, menstruatiesponzen (natuurlijke variant en regulier model),menstruatie cup, wasbaar maandverband, wasbaar tampon, doseerspuit, shotglaasje, (demonstratie cup),broek Visuele methodieken Kwartetkaarten met feiten en mythes Spel onder praten en kennismethodieken Quiz Educatieve box , stellingenspel

, kansenchetsen , getuigenissen,


krantenartikelen met verwerkingsvragen, ...
Audiovisuele methodieken
Diverse filmfragmenten met verwerkingsvragen
Infobundel
Begeleidersboekje
Met de handleiding gidsen we de gebruikers doorheen de verschillende leermiddelen waarmee de slag kan worden tijdens de les(sen) over de menstruatie. In de handleiding kunnen suggesties worden gegeven over hoe de leermiddelen kunnen worden gebruikt en hoe deze uiteindelijk kunnen worden aangepast aan bepaalde (klas)groep(en).

 

 

 

 

 

Vanaf maandag 27 maart om 00.00 uur

een nieuw artikel,

daarna gaan we op zoek naar eieren, hazen en lentebloemen.

 

 

 Ik denk er het mijne van

 

 

 

Alle Prikkers zijn met hun hart bij Oekraïne 

24 februari 2023 1 jaar oorlog ...

 

  

 

                                                                 (met dank aan Gert Jochems)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hoge heuvel die ons wacht. – Amanda Gorman

Als het dag wordt vragen we ons af

wanneer zien we ooit licht in deze eindeloze nacht?

Elk verlies dat we dragen,

is een zee waar we door moeten waden

We trotseerden de buik van het beest

We leerden dat rust niet altijd staat voor vrede

En dat begrip, de waarde

van wat gerechtig is

Niet altijd recht-lijnig is

En toch voor we het goed beseffen

behoort de dageraad ons toe

Uiteindelijk zouden we erin slagen

Uiteindelijk overleefden we en zagen

een volk dat niet werd gekraakt

maar gewoon onaf is gebleven

We komen uit een land en een tijd

Waarin een mager zwart meisje

een kind van slaven dat door een alleenstaande moeder werd grootgebracht

ervan mag dromen president te worden

en zie, nu zegt ze haar tekst op voor zo’n president

Inderdaad ja we zijn lang niet volmaakt

lang niet ongerept

maar dat betekent niet dat we

naar een perfecte eenheid streven

Wel willen we bewust eenheid smeden

Een land vormen dat de cultuur, kleur, aard en levensbeschouwing

van elke mens respecteert

En dus richten we onze blik niet op wat ons scheidt

maar op wat vóór ons ligt

We dichten de kloof omdat de toekomst eerst komt

dus willen we eerst onze verschillen overwinnen

We leggen onze wapens neer

zodat we elkaar

kunnen omarmen

We wensen niemand kwaad toe, willen eendracht voor iedereen

Laat de hele wereld weten dat dit waar is:

Ook toen we verdriet hadden, bleven we groeien

Ook toen we pijn hadden, bleven we hopen

Ook toen we moe waren, bleven we volharden

Zegevierend blijven we voor altijd verbonden

Niet omdat we geen nederlaag meer zullen kennen

Maar omdat we geen verdeeldheid meer zullen zaaien

De Bijbel leert ons dat iedereen

onder zijn eigen wijnstok of vijgenboom moet zitten

Zodat niemand hem nog bang kan maken

Als we voldoen aan de eisen van onze tijd

Wordt de zege niet gebracht door het zwaard

Maar door alle bruggen die we hebben geslagen

Dan worden we naar de beloofde beemden gebracht

op de hoge heuvel die ons wacht

Een weinig moed kan volstaan

Want veel meer dan erfelijke trots kent de Amerikaan:

hij zet stappen in het verleden

om de geschiedenis daarna te helen

We overleefden een kracht die het volk trachtte te verdelen

en weigerde het met de wereld te delen

Die het land bedreigde en de democratie wou ondergraven

En daar bijna in was geslaagd

Maar al kun je de democratie tijdelijk ondergraven

nooit kun je haar voorgoed verslaan

Op die waarheid

op dat geloof vertrouwen we

Want terwijl wij onze ogen op de toekomst richten

richt de geschiedenis haar ogen op ons

De tijd van de gerechtige bevrijding is aangebroken

Toen hij begon waren we vol angst en vrees

We waren niet klaar de erfgenamen te zijn

van die schrikwekkende stonde

maar net daarin hebben we de kracht gevonden

om een nieuw hoofdstuk te schrijven

onszelf weer met een lach en hoop te verblijden

En waar we vroeger vroegen

Hoe kunnen we de ramp ooit overleven?

Zeggen we nu

Hoe zou de ramp ons kunnen overleven?

We keren niet terug naar wat was

maar lopen de toekomst tegemoet

Een land dat gekneusd is maar toch heel is gebleven

dat minzaam is maar moedig

vurig en vrij

We laten ons niet meer ompraten

en weigeren toe te geven aan intimidatie

want we weten dat de volgende generatie

de gevolgen moet dragen van onze apathie

Haar beproeving wordt door onze blunders voortgebracht

Maar één zaak staat vast:

Als we mededogen met macht vermengen

en macht met gerechtigheid

dan wordt liefde ons legaat

en ‘change’ het geboorterecht van onze kinderen

Laten we dus een beter land achterlaten

dan het land waarmee men ons heeft opgezadeld

Met elke ademtocht uit mijn met brons beslagen borst:

we vormen deze gewonde wereld om tot een wonderland en

We rijzen op uit de gouden heuvels van het westen,

we rijzen op uit het windige waaierige noordoosten,

waar onze voorvaderen hun revolutie begonnen

We rijzen op uit de met meren omzoomde steden van de Midwest

we rijzen op uit het zonovergoten zuiden

We bouwen weer op, verzoenen en helen

en op elke bekende plek in de natie en

in elke hoek van het land

staat ons prachtige volk op in al zijn diversiteit

ons veelgeplaagde prachtige volk

Als het dag wordt zeggen we de nacht vaarwel

vurig en zonder vrees

De nieuwe dageraad bloeit open nu wij hem bevrijden

Want het licht blijft altijd schijnen

Als je de moed maar hebt het te zien

Als je de moed maar hebt het te zijn

Vertaling : Katelijne De Vuyst.

Dit mooie gedicht dat zoveel zegt en zoveel kan zeggen wilden we jullie niet onthouden.

 

De redactie

(voor de leraar, het gedicht is terug te vinden onder jaargang 41)

Heet van de naald

Aandacht! Aandacht!

Vanaf maandag 21 februari om 00.00 u een nieuw artikel voor de

42ste JAARGANG

 

M / V / X

 

 

 

*** GRATIS EN VOOR NIETS !***

 

 

 

 

 

 

Prikland, 5 juni en 1 september 2021

                                                                

Beste collega,

 

PRIK gaat dit schooljaar van start met de 9de jaargang PRIK-DIGITAAL. 

We stippen nog eens aan waarvoor PRIK staat : een interactief en kritisch klasgebeuren met en door onze leerlingen. Aan die weg blijven we timmeren. Onze leerlingen zelfstandig leren denken en handelen blijft onze centrale gedachte en ons uitgangspunt in elke les niet-confessionele zedenleer : we wakkeren duurzaam hun zelfwerkzaamheid en autonomie aan.

 

Goed om weten:

 

 

Deze vorm van registreren laat je toe veel sneller deze administratie af te handelen, en brengt je leerlingen ook veel directer in contact met onze artikels voor je lespraktijk.

PRIK verzoekt je opnieuw overtuigd en collegiaal de EERSTE graad in je school maximaal lid te maken, en voor je andere leerlingen en klassen oordeel je zelf vrijblijvend, wat inhoudt 1ste leerjaar 2de graad, de volledige 2de graad voor onze BSO-leerlingen.

Zodoende ziet PRIK er opnieuw naar uit om traditiegetrouw een hele reeks nieuwe artikels aan te bieden voor jullie lespraktijk.

Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om info@prikncz.be te contacteren.

 

Wat onze nieuwe jaargang 42 inhoudelijk betreft:

  • We opteren voor een nieuwe formule voor de aanlevering van artikels. Vanaf maandag 13 september  levert Prik zijn eerste artikel waarmee jij en je leerlingen direct in de klas aan de slag kunnen.
  • Het tijdstip waarop een nieuw artikel vanaf dit schooljaar beschikbaar is op onze website wordt op wekelijkse basis. Met andere woorden, elke week zal PRIK een nieuw artikel publiceren, dit om nog accurater te kunnen inspelen op de ons omringende samenleving en wereld.

 

PRIK wenst je een uitermate creatief, waardevol en uitdagend nieuw schooljaar toe, en wij hopen zeker ons inhoudelijk steentje daartoe bij te dragen.

Tot 13 september en alvast een blitse start voor nu al.

 BELANGRIJK :

 PRIK dringt er uit organisatorische en administratieve redenen echt sterk op aan je   leerlingen zo snel mogelijk te registreren, en niet te wachten tot de uiterste   registratiedatum  van 30 september.                                                                                                 Des te sneller we een overzicht hebben, des te vlotter wij jou kunnen informeren, omtrent   wat nog op stapel staat.

 

Nog dit : De Themaveld-Editie ‘KUNST’ wordt verschoven naar het schooljaar 2021-2022 om redenen die jullie konden lezen in onze mail hieromtrent. Geen zorgen maken, deze Editie verschijnt in de herfst.

 

Collegiaal,

  

Prik vzw

PRIK-DIGITAAL

 

 

40 jaar Prik

26 maart 2020

Speciale studiedag

EXCLUSIEF voor leraren van geregistreerde scholen

 

AFGELAST !!!

(Verdere instructies later via de website)