Prik

nc Zedenleer

Aandacht! Aandacht!

Vanaf maandag 21 februari om 00.00 u een nieuw artikel voor de

42ste JAARGANG

 

M / V / X

 

 

 

*** GRATIS EN VOOR NIETS !***

 

 

 

 

 

 

Prikland, 5 juni en 1 september 2021

                                                                

Beste collega,

 

PRIK gaat dit schooljaar van start met de 9de jaargang PRIK-DIGITAAL. 

We stippen nog eens aan waarvoor PRIK staat : een interactief en kritisch klasgebeuren met en door onze leerlingen. Aan die weg blijven we timmeren. Onze leerlingen zelfstandig leren denken en handelen blijft onze centrale gedachte en ons uitgangspunt in elke les niet-confessionele zedenleer : we wakkeren duurzaam hun zelfwerkzaamheid en autonomie aan.

 

Goed om weten:

 

 

Deze vorm van registreren laat je toe veel sneller deze administratie af te handelen, en brengt je leerlingen ook veel directer in contact met onze artikels voor je lespraktijk.

PRIK verzoekt je opnieuw overtuigd en collegiaal de EERSTE graad in je school maximaal lid te maken, en voor je andere leerlingen en klassen oordeel je zelf vrijblijvend, wat inhoudt 1ste leerjaar 2de graad, de volledige 2de graad voor onze BSO-leerlingen.

Zodoende ziet PRIK er opnieuw naar uit om traditiegetrouw een hele reeks nieuwe artikels aan te bieden voor jullie lespraktijk.

Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om info@prikncz.be te contacteren.

 

Wat onze nieuwe jaargang 42 inhoudelijk betreft:

  • We opteren voor een nieuwe formule voor de aanlevering van artikels. Vanaf maandag 13 september  levert Prik zijn eerste artikel waarmee jij en je leerlingen direct in de klas aan de slag kunnen.
  • Het tijdstip waarop een nieuw artikel vanaf dit schooljaar beschikbaar is op onze website wordt op wekelijkse basis. Met andere woorden, elke week zal PRIK een nieuw artikel publiceren, dit om nog accurater te kunnen inspelen op de ons omringende samenleving en wereld.

 

PRIK wenst je een uitermate creatief, waardevol en uitdagend nieuw schooljaar toe, en wij hopen zeker ons inhoudelijk steentje daartoe bij te dragen.

Tot 13 september en alvast een blitse start voor nu al.

 BELANGRIJK :

 PRIK dringt er uit organisatorische en administratieve redenen echt sterk op aan je   leerlingen zo snel mogelijk te registreren, en niet te wachten tot de uiterste   registratiedatum  van 30 september.                                                                                                 Des te sneller we een overzicht hebben, des te vlotter wij jou kunnen informeren, omtrent   wat nog op stapel staat.

 

Nog dit : De Themaveld-Editie ‘KUNST’ wordt verschoven naar het schooljaar 2021-2022 om redenen die jullie konden lezen in onze mail hieromtrent. Geen zorgen maken, deze Editie verschijnt in de herfst.

 

Collegiaal,

  

Prik vzw

PRIK-DIGITAAL