Prik

nc Zedenleer

MET EEN ZEKERE FIERHEID 

MELDEN WIJ DAT VANDAAG 16 OKTOBER 

DE KAAP VAN 10.000 PRIKKERS 

OVERSCHREDEN IS !!!!!

De Redactie

Vanaf nu : Nieuwe jaargang van Prik!

Nieuwe artikels : Tiktok, BV's gaan bloot, Armoede in Beeld, en nog veel meer !

Inschrijven kan nog steeds

 

1 september 2020

 

 Beste collega,

 

 PRIK gaat dit schooljaar van start met de 8ste jaargang PRIK-DIGITAAL.

We stippen nog eens aan waarvoor PRIK staat : een interactief en kritisch klasgebeuren met en door onze leerlingen. Aan die weg blijven we timmeren. Onze leerlingen zelfstandig leren denken en handelen blijft onze centrale gedachte en ons uitgangspunt in elke les niet-confessionele zedenleer : we wakkeren duurzaam hun zelfwerkzaamheid en autonomie aan.

 

Goed om weten:

 

 

Deze vorm van registreren laat je toe veel sneller deze administratie af te handelen, en brengt je leerlingen ook veel directer in contact met onze artikels voor je lespraktijk.

 

PRIK verzoekt je opnieuw overtuigd en collegiaal de EERSTE graad in je school maximaal lid te maken, dus het betalen van een haast symbolische euro die toch echt democratisch bereikbaar blijft, en voor je andere leerlingen en klassen oordeel je zelf vrijblijvend, wat inhoudt 1ste leerjaar 2de graad, de volledige 2de graad voor onze BSO-leerlingen. Zodoende heeft PRIK een gegarandeerd abonnementenaantal om zijn werking te kunnen blijven financieren. Probeer toch zeker ook voor de betaling van dit prijsje per leerling de school financieel te betrekken.

 

Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om info@prikncz.be te contacteren.

 

Wat onze nieuwe jaargang 41 inhoudelijk betreft:

Tegen uiterlijk 8 oktober levert Prik zijn eerste reeks van tenminste 10 artikels aan, waarmee jij en je leerlingen direct in de klas aan de slag kunnen.

Het vastgelegde tijdstip waarop onze artikels zullen beschikbaar zijn op onze website blijft behouden. De artikels worden ook dit schooljaar verder niet meer op willekeurige tijdstippen op onze website geplaatst, maar (zonder onvoorziene omstandigheden) opnieuw op vaste tijdstippen. We noteerden al 8 oktober. De andere verschijningsdata voor dit schooljaar zijn:

     

      1 december en direct na de Lentevakantie ons derde nummer voor dit schooljaar.

 

PRIK wenst je een uitermate creatief, waardevol en uitdagend nieuw schooljaar toe, en wij hopen zeker ons inhoudelijk steentje daartoe bij te dragen.

Tot 8 oktober en alvast een blitse start voor nu al.

 

BELANGRIJK :

PRIK dringt er uit organisatorische en administratieve echt sterk op aan je leerlingen zo snel mogelijk te registreren, en niet te wachten tot de uiterste registratiedatum van 30 september.  Des te sneller we een overzicht hebben, des te vlotter wij jou kunnen informeren, omtrent wat nog op stapel staat.

 

 

Collegiaal,

 

 

Prik vzw

PRIK-DIGITAAL

 

In- en Uitloggen

Hoe login aanvragen?

Lidorganisatie van

de mens